Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne

Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych przez Klientów danych osobowych, zasady ich zabezpieczania i określenie praw przysługujących Klientom w tym zakresie. Zasadą naczelną Polityki pozostaje zgodność przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Dla realizacji wymogów ustawowych, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie na zasadzie pełnej dobrowolności.

Podstawą przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w procesie rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w procesie dokonywania przez Klienta zakupu, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Administrator przetwarza również zgromadzone dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, w tym cele bezpośredniego marketingu własnych produktów lub usług

W przypadku uzyskania odrębnej zgody Klienta, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych poprzez newsletter. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.

Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją przetwarzane są do czasu usunięcia Konta Klienta.

Dane przetwarzane w związku z zawieraniem Umów Sprzedaży będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży, a także przez okres pięciu lat od daty realizacji tych umów ze względu na obowiązki o charakterze podatkowym i księgowym.


3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Cel, zakres oraz odbiorcy przetwarzanych danych osobowych wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewnia ich przetwarzanie zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty osób, których dane te dotyczą, w zakresie adekwatnym i ograniczonym co do niezbędności przetwarzania, a nadto w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Klient podaje następujące dane osobowe:

a. w procesie rejestracji: adres email, imię i nazwisko

b. w procesie składania Zamówienia: adres email, imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu

Cele gromadzenia danych osobowych przez Administratora obejmują realizację Umowy Sprzedaży, bieżący kontakt w sprawie realizacji Umowy Sprzedaży, proces reklamacyjny, marketing produktów i usług własnych.

Potencjalnymi i możliwymi odbiorcami danych osobowych Klientów są pracownicy Administratora, podmioty współpracujące (firmy kurierskie, InPost), podmioty obsługujące płatności elektroniczne, podmioty uprawnione do ich otrzymania mocą obowiązujących przepisów prawa.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.


4. Korzystanie z narzędzi marketingowych i innych udostępnianych przez podmioty trzecie


Administrator przetwarza dane osobowe z wykorzystaniem następujących narzędzi marketingowych dostarczanych przez podmioty trzecie:

FacebookPixel do wyświetlania reklam opublikowanych na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom tego portalu, którzy okazali zainteresowanie ofertą Sklepu.

Blue Media umożliwiający realizację płatności elektronicznych dokonywanych przez Klientów Sklepu.


5. Bezpieczeństwo w Internecie

Administrator stosuje następujące środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych:

 • działania zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi do wszelkiego rodzaju nośników zawierających dane osobowe Klientów Sklepu;

 • minimalizacja ryzyk związanych z awariami technicznymi elektronicznych nośników zawierających dane osobowe Klientów Sklepu;

 • restrykcyjna polityka bezpieczeństwa haseł dostępu do narzędzi marketingowych udostępnianych przez podmioty trzecie.


6. Prawa Klientów

Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, prostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.

Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych po stronie Administratora następuje za pośrednictwem adresu e-mail biuro@asymetria.shop.pl

7. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności bez informowania o tym Klientów Sklepu.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 02.04.2021 r.

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl